Holušická 2, Praha 4

info@ladybodyfit.cz

+420 721 019 621

ONLINE REZERVACE

PROVOZNÍ ŘÁD BW Chodov

Zpracovaný dle § 21, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dále dle vyhl. č. 137/2004 Sb., MZ – o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných -§ 51 a 52.

 

  1. Podmínky činnosti

 

Provozovatel: Jana Trojanová, IČ : 19825404

Jméno Příjmení: Jana Trojanová, Doušova 1283/20, Praha 5, 15500

Tel. : +420 721 019 621

E-mail: provoz@ladybodyfit.cz

Provozní doba: dle telefonických objednávek

 

Služby: Tělové zábaly Body Wraps a manualní lymfodrenáž.

Tyto služby jsou poskytovány  Lady Body Fit, Holušická 1998/2, Praha 4, 148 00

 

Pro každého klienta je použita jednorázová podložka (f. Dina-Hitex)

K provozování zábalů kaolíny od společnosti Body Wraps.

Provozovatel vlastní oprávnění pro výkon činnosti

 

– Zdravotní průkaz je k dispozici na provozovně.

 

  1. Zásady provozu – prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

Na provozovně mám koš na špinavé prádlo, koš na bandáže (ty pereme ihned po skončení procedury), skříň na  desinfekční prostředky. Čisté prádlo i čisté bandáže jsou uloženy ve skříni tomu určené. Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k procedúře. Oděv je světlé barvy a z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit, frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Pracovní obuv je zdravotní.

Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky – zejména rukavice. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a následně běžná očista kůže mýdlem a vodou. K provozu služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k Body Wraps – ty klient podepisuje před procedurou.

Body Wraps jsou zábaly, které pomáhají k detoxikaci organismu, zeštíhlení a zlepšují vzhled pokožky např. u celulitidy. U Body Wraps používáme bandáže, které se namočí do připraveného produktu z Kaolínu. Ten se připravuje ze sušeného kaolínu s vodou v nádobě – termo boxu, který se po každém klientovi vymyje, dezinfikuje a uklidí. Bandážemi jemně ovážeme člověka, kterého dáme do termo obleku. Ten pak chvíli cvičí na stepperu, aby se zahřál a pak si lehne na lehátko a odpočívá 30 – 90 min. Po proceduře oblek  vymyjeme pečlivě vodou, desinfikujeme, necháme ho vyschnout a uložíme do skříně. Bandáže pereme v pračce. Bandáže měníme za nové po 7-11 zábalech záleží na jejich opotřebení.

Desinfekce

– provádí se omýváním a  postřikem – důležité je dodržování doby expozice a koncentrace

– při použití desinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce

– k desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé

– k zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami

– používány jsou schválené desinfekční přípravky dle návodu od výrobce

 

III. Úklid pomůcek a manipulace s prádlem

– úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení procedúry každého klienta

– prádlo – ručníky jsou v koši na prádlo, bandáže mají svůj koš a perou se separátně

– úklid podlahy je prováděn 1x  denně po procedúrách – při znečistění i vícekrát denně

  1. Odpady

– běžný odpad likviduji pravidelně, ihned po odchodu od klienta – jednorázové prádlo, jednorázové podložky – jsou uloženy do igelitového pytle  – do odpadkového koše a po odchodu od klienta vyhozeny do kontejneru na domovní odpad. Lékárnička první pomoci je k dispozici na provozovně.

Za dodržování výše uvedeného odpovídá:   Jana Trojanová